Şalt Sahası Merkezi Nedir

Açık yer tipi trafo merkezi malzemelerinin yerleştiği alana şalt sahası olarak
adlandırılır. Ayırıcılar, kesiciler, baralar, transformatör ve yardımcı gereçlerin bir arada tesis edildiği yerlerdir. Elektrik enerjisini toplamaya veya dağıtmaya yarayan üniteleri bulunan tesistir.
36 kV’tan 800kV’ta kadar olan trafo merkezleri açık şalt sahalı olarak tesis edilir.
Arazinin durumuna göre trafo şalt sahaları aşağıdaki gibi gruplandırılır:

-Cihaz tipi şalt sahası
- Kiriş tipi şalt sahası
- Toprak üstü şalt sahası


Her üç tip şalt sahasında çok ağır olan transformatörler beton üzerindeki raylar
üzerine, sf6 kesiciler ise betonarme kaideler üzerine yerleştirilir.

Cihaz Tipi Şalt Sahası


Arazinin düz olmadığı yerlerde tesis edilir. Ölçü transformatörü gibi hafif olan
cihazlar çelik çerçeve üzerine yerleştirilir. Baralar A tipi demir direklere tespit edilen gergi tipi zincir izolatörler arasına gergin bir şekilde yerleştirilir. Tesisin kuruluş maliyeti ucuzdur.
Ayrıca dar alanlar içinde tercih edilen bir yöntemdir.

KirişTipi Şalt Sahası

Bu tip şalt sahaları yatay ve dikey şekilde monte edilen kafes kirşlerden yapılır.
Baralar gerilmiş şekilde tutturulan zincir izolatörler veya mesnet izolatörler yardımı ile kirişler arasına gergin bir şekilde monte edilir.
Ayırıcılar ve diğer hafif gereçler kirişler üzerine tutturulur. Kiriş tipi şalt sahaları cihaz tipi şalt sahalara göre daha pahalı tesis edilir. Ancak daha sağlam ve küçük sahaya tesis edilir
Bu şalt sahası deprem ve arazi konusunda sıkıntı çekilen yerlerde kurulabilir.

Toprak Üstü Tipi Şalt Sahası

Bu tip şalt sahalarında üniteler beton sütunlar üzerine yerleştirilir. Baralar beton
kaideler üzerine monte edilen pilonlardaki zincir izolatörler arasına gergin bir şekilde yerleştirilir. Tesisin yere olan yüksekliği fazla olmadığı için maliyeti ucuzdur. Ancak bu tip şalt sahası için geniş ve düz bir alan gereklidir.
Toprak üstü tipi şalt sahaları gevşek zemin toprak kayması ve deprem kuşağı olan yerler için uygun değildir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !